Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 23. apríla 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Užhorodský Pseudozonar ‒ pamiatka autentickej východnej kresťanskej tradície karpatskej oblasti (2. časť). Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Slávnosť Zvestovania Pána

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti Zvestovania Pána, v pondelok, dňa 9. apríla 2018.

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

 • 3.00 – Nočné vigílie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 11.45 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Slávnostné vešpery
 • 18.00 – Slávnostná svätá omša
 • 20.00 – Kompletórium

Veľkonočné sviatky

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Zelený štvrtok

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

Veľký piatok

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • 20.00 — Kompletórium

Biela sobota

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 19.30 — Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Veľkonočný pondelok

 • 5.30 — Posvätné čítanie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Slávnosť svätého Jozefa

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, v pondelok 19. marca 2018.

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

 • 3.00 – Nočné vigílie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 9.00 – Modlitba cez deň
 • 11.00 – Slávnostná svätá omša
 • 18.00 – Vešpery
 • 20.00 – Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 12. marca 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Užhorodský Pseudozonar ‒ pamiatka autentickej východnej kresťanskej tradície karpatskej oblasti (1. časť). Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 12. februára 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Kánonická vizitácia uniatov latinským biskupom v r. 1749. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Liturgia sviatku Obetovania Pána

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas sviatku Obetovania Pána (Hromnice), dňa 2. februára 2018. Pri svätej omši v tento sviatok sa bude konať tradičné požehnanie sviec.

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

 • 5.30 – Posvätné čítanie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 9.00 – Modlitba cez deň
 • 11.00 – Svätá omša
 • 18.00 – Vešpery
 • 20.00 – Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 8. januára 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Zamoščská synoda a uhorskí uniati. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Silvester a Nový rok

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Sviatok svätej rodiny (31. XII.)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po ranných chválach o 7.00 hod. a potrvá až do večera.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 7.30 — Začiatok Eucharistickej adorácie
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 18.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 — Nočné vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2018)

 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Bohoslužby počas Vianoc

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas sviatkov Narodenia Pána. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Vigília Narodenia Pána (Štedrý deň, 24. 12.)

 • 11.00 – Sv. omša
 • 17:00 – Vešpery
 • 23:00 – Slávnostné nočné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (25. 12.)

 • 7:00 – Svätá omša na úsvite s rannými chválami
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Slávnostná svätá omša vo dne
 • 18:00 – Slávnostné vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Sviatok svätého Štefana (26. 12.)

 • 5:30 – Posvätné čítanie
 • 7:00 – Ranné chvály
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Svätá omša
 • 18:00 – Vešpery
 • 20:00 – Kompletórium